عنوان مزایده :اصلاحیه آگهی مزایده سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس(جایگاه ها یCNG) مورخ 17/3/99
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مزایده سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس(جایگاه ها یCNG) مورخ 17/3/99 آگهی به شرح ذیل اصلاح می گردد: 1-فروش اسناد تا پایان وقت اداری روز شنبه 21/4/99 تمدید می گردد. 2-تحویل پاکات پیشنهادی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 24/4/99 تمدید می گردد. 3-پیشنهادات ساعت 12 روز چهار شنبه 25/4/99 در کمیسیون عالی معاملات که در محل ساختمان مرکزی سازمان بازگشایی و اعلام نتیجه می گردد. روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندرعباس Bandarabas.ir

<< بازگشت به ليست مناقصات