عنوان مزایده :« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1399/7/1
  آخرين مهلت :1399/7/9
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :« آگهی مـزایـده عمومی » سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره تعدادی غرف موجود در بازارچه حسین آباد و همچنین تعدادی ازکانکس وجایگاه های واقع در سطح شهر خود را مطابق جدول ذیل به مدت یک سال از طریق فراخوان عمومی ( مزایده ) به صورت اجاره موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید ،که در صورت رضایت سازمان از نحوه عملکرد مستاجر و توافق طرفین با اخذ مصوبه هیئت مدیره به مدت یکسال دیگر ضمن اعمال حداقل 20% افزایش سالیانه قابل تمدید می باشد. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ انتشارآگهی حداکثر به مدت 7روز در ساعات اداری به محل سازمان واقع در میدان گاز پایانه مسافربری خلیج فارس ساختمان اداری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس اداره حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. (فروش اسناد مزایده از تاریخ 1/7/99 الی 9/7/99) -هزینه چاپ آگهی و حق الزحمه کارشناس رسمی دادگستری بر عهده برنده می باشد که بطور مساوی از آنها دریافت می گردد. -متقاضیان می بایست جهت خرید اسناد مزایده مبلغ 000/500ریال را به شماره حساب درآمد 0111459466005 به نام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس نزد بانک ملی واریز نمایند. مبلغ سپرده شرکت در مزایده مکان های مذکور مطابق جدول ذیل می باشد ،که برنده مزایده می بایست مبلغ واریزی را به شماره حساب سپرده 1/6802954/10 نزد بانک رسالت بنام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس واریز نماید. - چنانچه برندگان نفر اول ، دوم ، سوم، به ترتیب اولویت حاضر به انعقاد قرارداد در مهلت مقرر نگردد سپرده آنان به نفع سازمان ضبط خواهد گردید. - پیشنهاد دهندگان بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه 14/7/99 پیشنهاد خود را از حیث مبلغ مشخص ، معین وبدون ابهام بوده و در پاکتهای سربسته و به صورت لاک ومهر شده به واحد دبیرخانه تحویل و رسید دریافت دارند. - پیشنهادات رسیده راس ساعت 13 روز سه شنبه مورخه 15/7/99 در کمیسیون معاملات عالی که در محل سازمان تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد . حضور پیشنهاد دهندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد، عدم حضور مانع از تصمیم گیری نخواهد بود. - شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف و تعهدات ابلاغی و اعلامی از سوی سازمان می باشد. - کمیسیون معاملات سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد. - سایر اطلاعات در جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نماید. - این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران می باشد و صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. ردیف نوع صنف/کاربری آدرس مبلغ پایه کارشناسی اجاره بهاء ماهیانه (ریال) مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال ) ودیعه 1 کانکس میوه فروشی میدان صادقیه جنب پارک کاکتوس 000/000/50 ریال 000/000/60 ریال - 2 کانکس مرغ فروشی بلوار پاسداران ،سه راه هتل هما 000/000/25 ریال 000/000/60 ریال - 3 جایگاه میوه فروشی بلوار امام خمینی ، نبش خیابان سمدو 000/000/45 ریال 000/000/60 ریال 000/000/594 ریال 4 جایگاه مرغ فروشی بلوار امام خمینی ، نبش خیابان سمدو 000/000/40 ریال 000/000/60 ریال 000/000/386 ریال 5 جایگاه میوه فروشی بلوار امام حسین (ع) ایستگاه خاوران نبش خیابان شهید تابدار 000/000/50 ریال 000/000/60 ریال 000/000/179 ریال 6 غرفه تعمیرات دستگاه تصفیه آب خانگی و اداری شماره 6 بلوار پاسداران جنب مجتمع ورزشی هفت تیر بازارچه حسین آباد 000/500/4 ریال 000/000/30 ریال - 7 غرفه قصابی شماره 8 بلوار پاسداران جنب مجتمع ورزشی هفت تیر بازارچه حسین آباد 000/500/4 ریال 000/000/30 ریال - 8 غرفه ظروف یکبار مصرف شماره 25 بلوار پاسداران جنب مجتمع ورزشی هفت تیر بازارچه حسین آباد 000/500/4 ریال 000/000/30 ریال - 9 غرفه کیف و کفش شماره 4 بلوار پاسداران جنب مجتمع ورزشی هفت تیر بازارچه حسین آباد 000/500/4 ریال 000/000/30 ریال - 10 غرفه خیاطی شماره 13 بلوار پاسداران جنب مجتمع ورزشی هفت تیر بازارچه حسین آباد 000/500/4 ریال 000/000/30 ریال - 11 غرفه پوشاک شماره 2 بلوار پاسداران جنب مجتمع ورزشی هفت تیر بازارچه حسین آباد 000/500/4 ریال 000/000/30 ریال - 12 غرفه ترشیجات شماره 22 بلوار پاسداران جنب مجتمع ورزشی هفت تیر بازارچه حسین آباد 000/500/4 ریال 000/000/30 ریال ((روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس ))

<< بازگشت به ليست مناقصات