عنوان مزایده :((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مزایده سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1399/7/21
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : ((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مزایده سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس موضوع اجاره تعداد 38 باب جایگاه های عرضه دام و واگذاری خدمات وابسته شامل ( ضایعات دام و آلایش بران ) مورخ 9/7/99 به شرح ذیل اصلاح می گردد: 1-آخرین مهلت فروش اسناد و واریزمبلغ سپرده تا ساعت 30/10 صبح روز دوشنبه مورخ 28/7/99 تمدید می گردد. 2-پیشنهادات ساعت 11 روز دوشنبه 28/7/99 در کمیسیون عالی معاملات که در محل سازمان تشکیل می گردد، اعلام خواهد شد. روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندرعباس Bandarabas.ir

<< بازگشت به ليست مناقصات