عنوان مزایده :آگهی مزایده سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس با موضوع واگذاری 20 مکان واقع در بوستان ها و سطح شهر مورخ 13/10/99 لغو می گردد.
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1399/10/30
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :((بسمه تعالي)) آگهی مزایده سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس با موضوع واگذاری 20 مکان واقع در بوستان ها و سطح شهر مورخ 13/10/99 لغو می گردد. روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندرعباس Bandarabas.ir

<< بازگشت به ليست مناقصات