عنوان مزایده :((بسمه تعالي)) آگهی مزایده املاک شهرداری مرکزی بندرعباس مورخ 31/1/1400 به شرح ذیل اصلاح می گردد:
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : ((بسمه تعالي)) آگهی مزایده املاک شهرداری مرکزی بندرعباس مورخ 31/1/1400 به شرح ذیل اصلاح می گردد: آگهی به شرح ذیل اصلاح می گردد: 2-تحویل پاکات پیشنهادی تا روز چهارشنبه مورخ 15/2/1400 تمدید می گردد. 3-پیشنهادات ساعت 13 روز شنبه 18/2/1400 در کمیسیون عالی معاملات که در شهرداری مرکزی بندرعباس بازگشایی و اعلام نتیجه می گردد. روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندرعباس Bandarabas.ir

<< بازگشت به ليست مناقصات