عنوان مزایده :مزایده عمومی یک مرحله ای سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :15600000 ریال - 34800000 ریال
  عنوان روزنامه :اعتدال - اقتصاد کیش
  تاريخ انتشار :1401/6/23
  آخرين مهلت :1401/6/29
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :بسمه تعالی مزایده عمومی یک مرحله ای سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس در نظر دارد مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره 6 باب مغازه به شماره 5001004916000002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت¬ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند. مواعد زمانی: - تاریخ انتشار فراخوان:23/06/1401 ساعت 12:00 - مهلت دریافت اسناد فراخوان:29/06/1401 ساعت :19:00 - مهلت ارسال پیشنهادات: 09/07/1401 ساعت :19:00 - زمان بازگشایی پاکت ها: 10/07/1401 ساعت 12:00 این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران تسری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : بندرعباس-سه راه گمرک-نبش خیابان صبا شماره تلفن: 07633349614 روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات