عنوان مزایده :آگهی مزایده عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :20800000 ریال - 50400000 ریال
  عنوان روزنامه :نسیم - صبح ساحل
  تاريخ انتشار :1401/7/27
  آخرين مهلت :1401/8/3
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :بسمه تعالی آگهی مزایده عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس در نظر دارد مزایده عمومی (اجاره محوطه به متراژ 2113 مترمربع و ساختمان اداری به متراژ 290 مترمربع) آن به شماره 5001004916000005 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت¬ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند. مواعد زمانی: - تاریخ انتشار فراخوان:27/07/1401 ساعت 12:00 - مهلت دریافت اسناد فراخوان:03/08/1401 ساعت :19:00 - مهلت ارسال پیشنهادات: 27/07/1401 ساعت 12:00 الی 15/08/1401 ساعت :19:00 - زمان بازگشایی پاکت ها: 16/08/1401 ساعت 10:00 این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران تسری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : شهرداری بندرعباس به آدرس بلوار راه آهن-پارک زرون-سازمان مدیریت پسماند. تلفن: 09120884112 روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات