عنوان مزایده :شهرداری بندرعباس (سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :15600000 ریال - 50400000 ریال
  عنوان روزنامه :روزگار ما - صبح ساحل
  تاريخ انتشار :1401/10/26
  آخرين مهلت :1401/11/1
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :بسمه تعالی شهرداری بندرعباس (سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری) در نظر دارد فراخوان عمومی یک مرحله ای مزایده عمومی بهره برداری از دو جایگاه جهت راه اندازی سفره خانه سنتی و پیست دو چرخه سواری در کوهستان پارک پنجعلی به شماره 5001004916000014 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت¬ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند. مواعد زمانی: - تاریخ انتشار فراخوان:26/10/1401ساعت 12:00 - مهلت دریافت اسناد فراخوان:1/11/1401ساعت :19:00 - مهلت ارسال پیشنهادات:26/10/1401 ساعت :08:00الی 11/11/1401 ساعت :19:00 - زمان بازگشایی پاکت ها: 12/11/1401 ساعت 13:00 این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران تسری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : آزاد شهر،خیابان شهید تندگویان،کوچه ماندگاری 2 شماره: 07633753418-19 روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات