عنوان مزایده :فراخوان عمومی یک مرحله ای مزایده عمومی بهره برداری از یک باب غرفه جهت راه اندازی رستوران سنتی واقع در بوستان ولایت
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :34800000 ریال - 15600000 ریال
  عنوان روزنامه :اقتصاد کیش - بیان ملی
  تاريخ انتشار :1401/11/11
  آخرين مهلت :1401/11/17
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :بسمه تعالی شهرداری بندرعباس( سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری) در نظر دارد فراخوان عمومی یک مرحله ای مزایده عمومی بهره برداری از یک باب غرفه جهت راه اندازی رستوران سنتی واقع در بوستان ولایت به شماره 5001004916000015 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت¬ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند. مواعد زمانی: - تاریخ انتشار فراخوان:11/11/1401ساعت 12:00 - مهلت دریافت اسناد فراخوان:17/11/1401ساعت :19:00 - مهلت ارسال پیشنهادات:11/11/1401 ساعت :08:00الی 30/11/1401 ساعت :19:00 - زمان بازگشایی پاکت ها: 01/12/1401 ساعت 13:00 این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران تسری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : آزاد شهر،خیابان شهید تندگویان،کوچه ماندگاری 2 شماره: 07633753418-19 روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات