عنوان مزایده :آگهی مزایده عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس
  منتشر کننده :شهرداری
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1398/7/28
  آخرين مهلت :1398/8/13
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :

<< بازگشت به ليست مناقصات