عنوان مناقصه :اصلاحیه آگهی مناقصه امور خدمات شهری و رفت و روب و جمع آوری پسماندهای منطقه سه شهرداری مورخ 14/11/98
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :شهرداری
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : ((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مناقصه امور خدمات شهری و رفت و روب و جمع آوری پسماندهای منطقه سه شهرداری مورخ 14/11/98 به اطلاع می رساند آگهی به شرح ذیل اصلاح می گردد: فروش اسناد از تاریخ 14/11/98 لغایت 7/12/98 بند 9:تاریخ تحویل پاکات تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 12/12/98 بند11: پیشنهادات رسیده ساعت 14 روز سه شنبه 13/12/98 درکمیسیون عالی معاملات که در محل شهرداری تشکیل میگردد بازگشائی و قرائت می شود. روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندرعباس Bandarabas.ir

<< بازگشت به ليست مناقصات