عنوان مناقصه :اصلاحیه آگهي مناقصه عمومي مورخ 27/12/98 سازمان مدیریت پسماند شهرداري بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : ((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهي مناقصه عمومي مورخ 27/12/98 سازمان مدیریت پسماند شهرداري بندرعباس 1- فروش اسناد از تاریخ 23/1/99 لغایت 25/1/99 تمدید می گردد. 2- تحویل پاکات تا آخر وقت اداری شنبه مورخ 30/1/99 تمدید می گردد. 3- پیشنهادات رسیده ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 31/1/99 در کمیسیون عالی معاملات که در محل سازمان تشکیل می گردد بازگشائی و قرائت میشود. روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندرعباس bandarabbas

<< بازگشت به ليست مناقصات