عنوان مناقصه :اصلاحیه آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی، نگهبانی و خدماتی شهرداری منطقه یک مورخه ٩٩/۴/٣٠
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :7/5/99
  آخرين مهلت :19/5/99
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : ((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی، نگهبانی و خدماتی شهرداری منطقه یک مورخه 30/4/99 آگهی به شرح ذیل اصلاح می گردد: 1-فروش اسناد تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 19/5/99 تمدید می گردد. 2-تحویل پاکات پیشنهادی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 22/5/99 تمدید می گردد. 3-پیشنهادات ساعت 12 روز شنبه 25/5/99 در کمیسیون عالی معاملات که در محل شهرداری منطقه یک بازگشایی و اعلام نتیجه می گردد. روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندرعباس Bandarabas.ir

<< بازگشت به ليست مناقصات