عنوان مناقصه :((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مناقصه واگذاری امور توزیع فیش وصول عوارض ممیزی املاک محدوده منطقه یک مورخ 15/5/99
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :2/6/99
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : ((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مناقصه واگذاری امور توزیع فیش وصول عوارض ممیزی املاک محدوده منطقه یک مورخ 15/5/99 آگهی به شرح ذیل اصلاح می گردد: 1-فروش اسناد تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 3/06/99 تمدید می گردد. 2-تحویل پاکات پیشنهادی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 04/06/99 تمدید می گردد. 3-پیشنهادات ساعت 15 روز سه شنبه 04/06/99 در کمیسیون عالی معاملات که در محل منطقه بازگشایی و اعلام نتیجه می گردد. 4-موضوع مناقصه بدین شرح می باشد:ممیزی املاک ، واگذاری امور توزیع و صدور فیش نوسازی و کسب و پیشه و پیش آگهی و ساماندهی و ایجاد بایگانی الکترونیک محدوده منطقه یک و سطح شهر روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندرعباس Bandarabas.ir

<< بازگشت به ليست مناقصات