عنوان مزایده :((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مزایده سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار : 30/6/99
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : ((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مزایده سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بندر عباس ( اجاره مکانهای نصب سازه تبلیغاتی و...) مورخ 30/6/99 آگهی به شرح ذیل اصلاح می گردد: مکـان های موردنظـر جهت نصب سـازه تبلیغاتی استرابورد، بیلبورد و لمپست عبارتند از : 1- بلوار امام حسین (- 10 عدد ،بیلبورد یک وجـهی، - 10عدد ،لمپست دو وجـهی80/2*70/1- 6عـدد، استرابورد یک وجهی4*3) 2- جـنب خـور شیـلات( 1 عـدد بیلبورد سه وجـهی) 3-بوسـتان معلـولین ( 1 عـدد بیلبـورد دو وجـهی) روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندرعباس Bandarabas.ir

<< بازگشت به ليست مناقصات