عنوان مزایده :اصلاحیه آگهی مزایده املاک شهرداری بندرعباس مورخ 23/7/99
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :27/7/99
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مزایده املاک شهرداری بندرعباس مورخ 23/7/99 آگهی به شرح ذیل اصلاح می گردد: 1-مزایده املاک جهت تکمیل و بهره برداری از 14 پروژه بشرح مندرج در شرایط و اسناد مزایده میباشد. 2-تاریخ فروش اسناد از تاریخ 23/7/99 لغایت 5/8/99 میباشد. 3-تاریخ تحویل پاکات پیشنهادی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 11/8/99 بوده و پیشنهادات رسیده راس ساعت ساعت 13 روز دوشنبه 12/8/99 در کمیسیون عالی معاملات شهرداری بازگشایی و اعلام نتیجه می گردد. روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندرعباس Bandarabas.ir

<< بازگشت به ليست مناقصات