عنوان مزایده :اصلاحیه سوم آگهی مزایده املاک شهرداری بندرعباس مورخ 23/7/99
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :6/8/99
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :((بسمه تعالي)) اصلاحیه سوم آگهی مزایده املاک شهرداری بندرعباس مورخ 23/7/99 مطالبات مجاز میزان سپرده جمع کل قیمت پایه بدون احتساب مبلغ پروانه (ریال) بهای واحد (ریال) موقعیت قطعه کاربری مساحت (مترمربع) شماره قطعه نوع واگذاری ردیف تامین و اجرای زیرساخت های خدمات شهری 000/000/260 000/400/922/12 000/000/580 مغازه طبقه اول مجتمع نگین خلیج فارس(مفتح) تجاری 28/22 182 سرقفلی 5 بند 5 آگهی به شرح ذیل اصلاح می گردد: روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندرعباس Bandarabas.ir

<< بازگشت به ليست مناقصات