عنوان مزایده : ((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مزایده سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس مورخ 23/10/99
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :24/10/99
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مزایده سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس مورخ 23/10/99 آگهی به شرح ذیل اصلاح می گردد: -پیشنهادات ساعت 13 روز شنبه 11/11/99 در کمیسیون عالی معاملات که در محل سازمان بازگشایی و اعلام نتیجه می گردد. -مبلغ پایه کارشناسی اجاره بهاء ماهیانه به شرح ذیل اصلاح می گردد. ردیف نوع صنف/کاربری نشانی مبلغ پایه کارشناسی اجاره بهاء ماهیانه (ریال ) مبلغ ودیعه ( ریال ) مبلغ سپرده شرکت در مزایده 4 پارکینگ 22 بهمن خیابان ثارالله بازارچه 22 بهمن 000/000/25 ریال - 000/000/60 ریال روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندرعباس Bandarabas.ir

<< بازگشت به ليست مناقصات