درباره شهردار

 

شهردار

 

نام و نام خانوادگی : عباس امینی زاده


متولد : 1349


مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترای شهرسازی، برنامه ریزی شهری


سوابق : 

  • مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 بندرعباس
  •   فرماندار بندرعباس
  • رئیس هیئت فوتبال استان هرمزگان