عنوان مناقصه :آگهی تجدید فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی شرکت ها به منظور انجام خدمات پشتیبانی دوربین های مدار بسته سطح شهر متعلق به شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :22/7/99
  آخرين مهلت :7/8/99
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :آگهی تجدید فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی شرکت ها به منظور انجام خدمات پشتیبانی دوربین های مدار بسته سطح شهر متعلق به شهرداری بندرعباس شهرداری بندرعباس در نظر دارد شرکت هایی که تمایل به شرکت در مناقصه پشتیبانی دوربین های مدار بسته سطح شهر متعلق به مرکز کنترل ترافیک را شناسایی و ارزیابی نماید به همین منظور از آن دسته شرکتهایی که تمایل دارند در این فراخوان شرکت نمایند دعوت می گردد از روز سه شنبه مورخ 22/7/99 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 7/8/99 با مراجعه به سازمان مرکز کنترل ترافیک واقع در بلوار امام خمینی(ره) بین انقلاب و میدان ابوذر انتهای کوچه بهامین با در دست داشتن معرفی نامه شرکت و فیش واریزی به مبلغ 000/500 ریال به حساب شماره 0105819336004 بانك ملي شعبه شهرداری نسبت به خريد اسناد و مشخصات اقدام نمايد. مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 19/8/99 می باشد. روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بندرعباس شهرداری بندرعباس فرم خلاصه ارزیابی و بررسی کارشناسی کمیته ارزیابی پیمانکاران مناقصه کد مدرک : fm407/00 ردیف معیارهای ارجاع کار امتیاز معیار ( AI) نام شرکت امتیاز هر معیار (بین صفر تا صد ) = bi 1 سابقه اجرایی کار در رشته و زمینه کار 25 2 داشتن تجهیزات و ماشین آلات آماده و یا در دسترس 35 3 کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر داشتن دانش و تجربه 10 4 بومی بودن پیمانکار و داشتن تجربه در محل اجرای پروژه 20 5 حسن سابقه در کارهای قبلی و فقدان سوء پیشینه حرفه ای 10 امتیاز کل یا میانگین وزنی= 100 (Σ αibi)/Σai شرط اصلی دعوت به مناقصه فوق الذکر کسب امتیاز کل یا میانگین وزنی ................................................ و بالاتر می¬باشد. اعضای کمیته ارزیابی: شهرداری بندرعباس فرم خلاصه ارزیابی و بررسی کارشناسی کمیته ارزیابی پیمانکاران مناقصه کد مدرک : fm407/00 « شرح امتیاز دهی داشتن سابقه اجرایی در رشته و زمینه کار (ضریب وزنی 35) » ردیف شرح امتیاز 1 سابقه اجرایی کار در پروژه 60 2 سابقه اجرایی کار در رشته 40 جمع 100 « شرح امتیاز دهی داشتن تجهیزات و ماشین آلات آماده و یا در دسترس (ضریب وزنی 25) » ردیف شرح امتیاز 1 بالابر 14 متری 20 2 بالابر 6 متری 20 3 دستگاه جوش 20 4 وانت 20 5 جرثقیل 20 جمع 100 « شرح امتیاز دهی داشتن کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر داشتن دانش و تجربه (ضریب وزنی 35) » ردیف شرح امتیاز 1 لیسانس it حداکثر 2 نفر 30 2 فوق دیپلم it 10 3 متخصص در نصب و تعمیر دوربین 20 4 برنامه نویس 20 5 برق الکترونیک 10 6 جوشکار 10 جمع 100 شهرداری بندرعباس فرم خلاصه ارزیابی و بررسی کارشناسی کمیته ارزیابی پیمانکاران مناقصه کد مدرک : fm407/00 « شرح امتیاز دهی بومی بودن پیمانکار و داشتن تجربه در محل اجرای پروژه (ضریب وزنی 20) » ردیف شرح امتیاز 1 بومی با کار محلی مرتبط با موضوع پروژه 40 2 غیر بومی با کار محلی مرتبط با موضوع پروژه 40 3 غیر بومی با کار غیر محلی 20 جمع 100 « شرح امتیاز دهی حسن سابقه در کارهای قبلی و فقدان سوء پیشینه حرفه ای (ضریب وزنی 10) » ردیف شرح امتیاز 1 سابقه اجرای پروژه های نصب و راه اندازی تجهیزات نظارت تصویری و آموزش آن حداکثر دو قرارداد 30 2 انجام خدمات پشتیبانی دوربین های مدار بسته سطح شهر 30 3 سابقه اجرای سایر قراردادهای حوزه حمل و نقل و ترافیک حداکثر دو قرار داد 20 4 تشویق نامه، رضایت نامه از کارفرمایان اسبق 20 جمع 100 *پیمانکاران باید داری صلاحیت معتبر از سازمان های مرتبط با موضوع پروژه باشند. (مانند مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای، گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیک، صلاحیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ... )

<< بازگشت به ليست مناقصات