عنوان مناقصه :((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مناقصه عملیات واگذاری حفظ و نگهداری از فضای سبز ،ابنیه و تاسیسات مناطق شهر بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :5/9/99
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مناقصه عملیات واگذاری حفظ و نگهداری از فضای سبز ،ابنیه و تاسیسات مناطق شهر بندرعباس (طی شش بلوک) با رعایت محدوده جدید خدماتی17/8/99 آگهی به شرح ذیل اصلاح می گردد: 1-تحویل پاکات پیشنهادی تا پایان وقت اداری روز شنبه 8/9/99 تمدید می گردد. 2-پیشنهادات ساعت 12 روز یکشنبه 9/9/99 در کمیسیون عالی معاملات که در محل شهرداری مرکزی بازگشایی و اعلام نتیجه می گردد. روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندرعباس Bandarabas.ir

<< بازگشت به ليست مناقصات