عنوان مناقصه :اصلاحیه آگهی شهرداري منطقه یک بندرعباس مورخ 19/11/99
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :28/11/99
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :آگهی مناقصه عمومی اصلاحیه آگهی شهرداري منطقه یک بندرعباس مورخ 19/11/99 جدول آگهی به شرح ذیل اصلاح می گردد. ردیف عنوان پروژه مدت انجام کار مبنا محاسبه پیمان نوع ماشین آلات میزان سپرده شرکت مناقصه 1 اجاره وسائط نقلیه (اجاره 27 دستگاه خودرو) 12 ماه اجاره بهاء خودرو سواری پراید 000/000/160 ريال روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات