عنوان مناقصه :اصلاحیه دوم آگهی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس واگذاری امور پشتیبانی فرهنگسراهای سطح شهر (بصورت حجمی ) مورخ 1/11/99
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :28/11/99
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :((بسمه تعالي)) اصلاحیه دوم آگهی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس واگذاری امور پشتیبانی فرهنگسراهای سطح شهر (بصورت حجمی ) مورخ 1/11/99 آگهی به شرح ذیل اصلاح می گردد: 1-موضوع فراخوان: واگذاری امورپشتیبانی فرهنگسراها و اماکن ورزشی سطح شهر 2-تحویل پاکات پیشنهادی تا ساعت 14 روز چهارشنبه 29/12/99 تمدید می گردد. 3-پیشنهادات ساعت 15 روز چهارشنبه 29/12/99 در کمیسیون عالی معاملات که در محل سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس بازگشایی و اعلام نتیجه می گردد. روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندرعباس Bandarabas.ir

<< بازگشت به ليست مناقصات