عنوان مزایده :اصلاحیه آگهی مزایده املاک شهرداری بندرعباس مورخ 18/11/99
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :26/11/99
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :((بسمه تعالي)) اصلاحیه آگهی مزایده املاک شهرداری بندرعباس مورخ 18/11/99 آگهی به شرح ذیل اصلاح می گردد: 1-فروش اسناد تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 3/12/99 تمدید می گردد. 2-تحویل پاکات پیشنهادی تا پایان وقت اداری روزسه شنبه 5/12/99 تمدید می گردد. 3-پیشنهادات ساعت 11 روز چهارشنبه 6/12/99 در کمیسیون عالی معاملات که در محل شهرداری بازگشایی و اعلام نتیجه می گردد. روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندرعباس Bandarabas.ir

<< بازگشت به ليست مناقصات