عنوان مزایده :موضوع آگهی مزایده عمومی مورخ 19/11/99 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :26/11/99
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :((بسمه تعالي)) موضوع آگهی مزایده عمومی مورخ 19/11/99 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس تعدادی از غرف بازارچه حسین آباد و تعدادی ازکانکس و جایگاه های واقع در سطح شهر و فضای ماهی پاک کنی و 10باب غرف مرغ و میوه واقع دربازار ماهی فروشان بندرعباس و یک باب نانوایی و رستوران واقع در ابتدای جاده بندرعباس – میناب میدان جدید میوه وتره بار بندرعباس لغو و شرایط و اسناد جدید متعاقباً اعلام می گردد. روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندرعباس Bandarabas.ir

<< بازگشت به ليست مناقصات