چاپ        ارسال به دوست

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه

در راستای تشویق و ترغیب کلیه مدیونین به شهرداری و متقاضیان پروانه ساختمانی و غیره به منظور رونق بخشی به بخش ساخت و ساز و همچنین افزایش توان شهروندان برای دریافت مجوز و پرداخت مطالبات شهرداری مشروط به پرداخت نقدی تا پایان سال جاری با کاهش تعرفه عوارض بهاء خدمات و سایر درآمدهای عمومی سال ۹۸ برای عموم طبق پیشنهادات شهرداری در 10 بند نامه20364/1 مورخ 29/2/98 اصلاح بند ۵, تحت عنوان انبوه سازان و در صورت دریافت پروانه بالای ۱۲۰۰ متر مربع( که متقاضی عضو انجمن انبوه سازان استان باشند و با ارائه معرفی نامه) و جدول پیوست اقدام می شود.

 


١٢:٢٥ - شنبه ١٥ تير ١٣٩٨    /    شماره : ٧٧٥٠    /    تعداد نمایش : ٢٠٠٦خروج