صفحه اصلی > مزايده ها شهرداری بندرعباس 
ساعت
تصاویر شهری
پیوندها
اوقات شرعی

 
  عنوان مزایده :(( آگهی مزایده عمومی )) مغازه های تجاری
  آگهي در محدوده :سازمان حمل و نقل و بار و مسافر
  منتشر کننده :شهردای بندرعباس
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر بندرعباس شهرداری بندرعباس در نظر دارد مغازه های تجاری خود را واقع در پایانه مسافربری خلیج فارس به افراد حقیقی و حقوقی واجد الشرایط بصورت اجاره به مدت یک سال واگذار نماید . از متقاضیان دعوت می شود برای خرید اسناد از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری به مدت ده روز به واحد حقوقی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری واقع در بندرعباس- میدان دفاع مقدس –ابتــــدای علی ابن ابیطالب (ع) مراجعه و نسبت به خرید اسناد و شرایط مزایده اقدام نمایند . ( فروش اسناد از تاریخ 20/3/97 لغایت 30/3/97 ) -بهای فروش اسناد 500.000 ریال می باشد که متقاضی می بایست به حساب شماره 72051148209851 نزد بانک قرض الحسنه شعبه سیدمظفر واریز نماید . - هزینه نشر آگهی ، کارشناسی ، عوارض و هرگونه مالیات از جمله مالیات بر ارزش افزوده بر عهده برنده مزایده می باشد . -میزان سپرده شرکت در مزایده برابر جدول ذیل می باشد که بایستی بصورت واریز نقدی یا حساب شماره 72051148209853 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه سیدمظفر بنام سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس واریز یا بصورت ضمانت نامه بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار در وجه سازمان تودیع نماید . -چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم به ترتیب اولویت حاضر به انعقاد قرارداد در مهلت مقرر نگردند سپرده آنان به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد گردید . -پیشنهاد دهندگان بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه 4/4/97پیشنهاد خود را در پاکتهای سربسته و بصورت معین و مشخص در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه نمایند . -پیشنهاد رسیده در ساعت12روز سه شنبه مورخ 5/4/97در کمیسیون عالی معاملات که در محل ساختمان مرکزی سازمان می گردد بازگشایی و قرائت می شود . -حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات با نظر کمیسیون مجاز است . بدیهی است عدم حضور مانع از تصمیم گیری و تشکیل کمیسیون نخواهد بود . -اسناد و مدارک مزایده در خصوص اشخاص حقوقی با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضاء مجاز و در خصوص اشخاص حقیقی به شخص متقاضی تحویل خواهد شد . -شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف و تعهدات ابلاغی و اعلامی از سوی سازمـــــان می باشد. -این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری می باشد و صرفاً یک نوبت منتشر می گردد . -برنده مزایده می بایست قبل از انعقاد قرارداد معادل مبلغ 2 ماه اجاره را به عنوان حسن انجام کار در وجه سازمان بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی تودیع نماید . - سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد . - ارائه کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی الزامی می باشد . -رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در مزایده فوق الزامیست . - سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمائید . ردیف عنوان موقعیت قیمت پایه اجاره بهاء ماهیانه (ریال) میزان سپرده (ریال ) 1 اجاره فضاساماندهی گاریهای باربر پایانه مسافربری خلیج فارس 30.000.000 18.000.000 2 مغازه تجاری پلاک M8 به متراژ 13 مترمربع ضلع شمالی پایانه مسافربری خلیج فارس 4.600.000 2.760.000 3 مغازه تجاری پلاک M22 به متراژ 13 مترمربع ضلع شمالی پایانه مسافربری خلیج فارس 5.500.000 3.300.000 4 مغازه تجاری پلاک M23 به متراژ 13 مترمربع ضلع شمالی پایانه مسافربری خلیج فارس 5.500.000 3.300.000 5 مغازه تجاری پلاک M32 به متراژ 13 مترمربع ضلع شمالی پایانه مسافربری خلیج فارس 4.600.000 2.760.000 6 مغازه تجاری پلاک M35 به متراژ 13 مترمربع ضلع شمالی پایانه مسافربری خلیج فارس 4.000.000 24.000.000 7 مغازه تجاری پلاک M9 به متراژ 13 مترمربع ضلع شمالی پایانه مسافربری خلیج فارس 4.600.000 2.760.000 8 غرفه به متراژ 100 مترمربع پلاک G1 دربازارچه سالن انتظار پایانه مسافربری خلیج فارس 98.000.000 58.800.000 9 انبار امانات به متراز 6 مترمربع ضلع غربی محوطه مانع پایانه مسافربری خلیج فارس 9.000.000 5.400.000 10 انبار امانات به متراژ 13 مترمربع ضلع غربی محوطه مسافرپایانه مسافربری خلیج فارس 13.000.000 78.000.000 11 اجاره محل جهت دفاتر شرکتهای مسافربری به متراژ 22 مترمربع درسالن فروش بلیط پایانه مسافربری خلیج فارس 5.300.000 4.800.000 12 اجاره عرصه به منظور استفاده دستگاه ATM بانک به متراژ 35 مترمربع بلوار آیت الله طالقانی روبه روی بازار لاریها 6.600.000 3.960.000 13 اجاره فضا به منظور راه اندازی فست فود به متراژ 7 مترمربع درب سالن فروش بلیط پایانه مسافر بری خلیج فارس 3.000.000 1.800.000 14 اجاره فضا به منظور نصب دکل تلفن همراه به متراژ 17 مترمربع انتهای بلوار امام حسین (ع) توقفگاه شعبه داشته 15،000،000 9،000،000 15 مجتمع خدماتی و کارواش پایانه مسافربری خلیج فارس 54،000،000 32،400،000

<< بازگشت به ليست مناقصات