تاریخچه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری بندرعباس

اداره خدمات کامپیوتری شهرداری بندرعباس در شهریورماه 1376 تأسیس و فعالیت خود را تا تاریخ25/6/1376 طبق چارت سازمانی موجود زیر نظر مستقیم شهردار آغاز کرد.

اولین فعالیت انجام شده توسط این اداره از آغاز فعالیت تا پایان سال 78، عبارتند از:

 •   طراحی وتهیه نرم افزار عوارض خودرو شهرداری بندرعباس به صورت امانی و ثبت اطلاعات عوارضات پرداخت شده قبلی
 •   طراحی و تهیه نرم افزار کمسیون ماده صد و پیاده سازی آن به صورت امانی
 •   طراحی و تهیه نرم افزار کدهای درآمدی شهرداری بندرعباس و پیاده سازی آن به صورت امانی
 •   اصلاح برنامه حقوق و دستمزد (به عنوان اولین نرم افزار موجود در شهرداری بندرعباس)
 •   نصب و راه اندازی نرم افزار حسابداری
 •   ورود اطلاعات ممیزی املاک

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری بندرعباس

سازمان فاوا در تاریخ 91/8/1 تصویب و در تاریخ 92/2/14 فعالیت خود را شروع نمود. این سازمان به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی و استفاده در طراحی و برنامه ریزی های شهرداری و ارتقاء کمی و کیفی بازدهی سیستم های موجود و مورد نیاز و افزایش بهره وری آنها جهت رساندن اطلاعات مورد نیاز تشکیل شد .

وظایف سازمان:

هدایت و نظارت بر فعالیت های شهرداری و کلیه سازمان ها و موسسات و شرکت های تابع یا وابسته به شهرداری در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، فراهم آوردن امکانات و زیر ساخت ها برای تشکیل شبکه های اطلاع رسانی و داخلی، بانک های اطلاعاتی، سیستم های اطلاعات جغرافیایی، تولید آمار و اطلاعات و ارائه گزارش توصیفی تحلیلی و ساماندهی نظام گردش آمار و اطلاعات از عملکرد شهرداری همچنین آموزش، فرهنگ سازی و بکارگیری همه امکانات و ظرفیت ها در جهت نیل به شهر الکترونیک و توسعه ICT در مدیریت شهری، افزایش بهبود سیستم ها و افزایش بهره وری، بازار شناسی و بازار سازی برای فعالیت های درآمدزایی.


اقدامات اساسی:

 

 •  اجرای شبکه LAN شهرداری مرکزی، حوزه معاونت ها ومناطق سه گانه
 •  اجرای فیبر نوری شهرداری مرکزی و مناطق سه گانه
 •  نصب و را ه اندازی تجهیزات وایرلس شهرداری مرکزی، حوزه معاونت ها و مناطق سه گانه
 •  برقراری ارتباط بین شهرداری مرکزی و حوزه معاونت ها و مناطق سه گانه
 •  برقراری ارتباط بین شهرداری مرکزی و مناطق یک و دو از طریق فیبر نوری
 •  پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری
 •  پیاده سازی سیستم جامع شهرسازی و نوسازی مناطق سه گانه
 •  پیاده سازی نرم افزارهای مالی،حقوق و دستمزد، انبار واموال وکارگزینی پرسنلی
 •  خرید تجهیزات سخت افزار و شبکه
 •  پشتیبانی فنی سخت افزار، نرم افزار و شبکه شهرداری بندرعباس
 •  ارائه هر گونه خدمات IT  به شهرداری بندرعباس و سازمان های وابسته