چشم انداز سازمان فاوا شهرداري بندر عباس

 

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری بندرعباس مصصم است: برای تحقق شهر الکترونیک با رویکرد شهروند مداری، توسعه فرهنگ استفاده صحیح از آن، استقرار نظام بهینه خودکار سازی شده  فرآیندها، مبتنی بر دانش ابزار نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات،  بازویی کارآمد و مطمئن برای شهردار باشد تا شهر وشهرداری بندرعباس بتواند، موجبات سرافرازی نظام جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورد .