مشاور شهردار در امور بانوان

  خدیجه احترامی


سوابق و تجارب کاری:

  • رییس اداره منابع انسانی

  • مشاور شهردار در امور بانوان    
  • مسئول ایثارگران شهرداری بندرعباس
  • مسئول بسیج شهرداری بندرعباس


 تحصیلات:


  • کارشناسی ارشد حقوق خصوصی