حمید رضا حیدری پوری


سوابق و تجارب کاری:

  • مدیر روابط عمومی

  • معاونت زیربنایی و عمرانی شهرداری منطقه دومعاون و قائم مقام سازمان خدمات موتوری
  • معاون سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
  • مدیر امور بازارچه ها ومیادین میوه و تره بار
  • مسئول امور اداری حوزه معاونتها
  • مدیر بحران و پدافند غیرعامل
  • مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری و قائم مقام معاون خدمات شهری
  • معاون منطقه یک
  • مدیر ارتباطات و امور بین الملل


 تحصیلات:

  • کارشناس ارشد حقوق