لیست اخبار صفحه :1
٢٥ فروردین روز ملی منابع انسانی

٢٥ فروردین روز ملی منابع انسانی

محمد رضا کهورى معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری بندرعباس: تعالى سازمانى در گرو رشد سرمایه انسانیست

سرویس‌دهی رایگان اتوبوس‌های عمومی بندرعباس در شب‌های قدر

سرویس‌دهی رایگان اتوبوس‌های عمومی بندرعباس در شب‌های قدر

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس، گفت: طبق برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های انجام شده، سازمان حمل و نقل نسبت به جابجایی همشهریان پس از اتمام مراسم معنوی و پرفیض شب‌های قدر به نقاط مختلف شهر به‌وسیله اتوبوس‌های عمومی اقدام خواهد کرد.