لیست اخبار صفحه :1
مدیریت بحران در شهر بندرعباس

مدیریت بحران در شهر بندرعباس

احمد ملایی نسب: بررسى مشکلات ،تقسیم کار و برنامه ریزى ارکان مهم واولویت هاى مدیریت در مواقع بحرانى است.

حقانی بر سکوی قهرمانی

حقانی بر سکوی قهرمانی

حمید حقانی ورزشکار هرمزگانی بعنوان نایب قهرمان مسابقات دارت کشور معرفی شد.

بررسی مسیر پیست دوچرخه سواری در محدوده منطقه سه

بررسی مسیر پیست دوچرخه سواری در محدوده منطقه سه

مسیر پیاده روی و دوچرخه سواری در محدوده منطقه سه جهت تسهیل در امر دوچرخه سواری و پیاده روی توسط نوبانی شهردار بندرعباس و آرمات مدیر منطقه سه و جمعی از مدیران شهرداری بندرعباس مورد بازدید قرار گرفت.