لیست اخبار صفحه :1
چرخ ساحل بندرعباس می چرخد

چرخ ساحل بندرعباس می چرخد

بازبینی و بررسی مسیر دوچرخه سواری ساحلی شهر بندرعباس در جهت رفع نواقص و موانع موجود توسط شهردار بندرعباس مهدی نوبانی و جمعی از مدیران و مسولین شهری

سه پروژه شاخص شهرداری مزین بنام سه شهید مدافع حرم

سه پروژه شاخص شهرداری مزین بنام سه شهید مدافع حرم

شهردار بندرعباس در بازدید از سه پروژه فعال در سطح شهر بندرعباس عنوان کرد: دو تقاطع غیر همسطح و یک پل به عنوان پروژه های شاخص شهر بنام شهدای مدافع حرم خلیل تختی نژاد،رضا زارعی و عبدالحمید سالاری نامگذاری می شوند.

پارک بندرعباس در کورینتو

پارک بندرعباس در کورینتو

شهردار بندرعباس: مراسم افتتاح و نام گذاری پارک بندرعباس با حضور مسلم چناری سفیر کشورمان در نیکاراگوا ، مقامات مسئول بندر کورینتو، اعضای شورای شهر و شهردار این بندر، مدیران بندرگاه و نیز با مشارکت بیش از صد نفر مدعوین و شهروندان برگزار شده است.