راه های ارتباطی

 

 سامانه پاسخگویی به شکایات شهرداری بندرعباس
 سامانه پیامک 3000761700         پست الکترونیک info@bandarabbas.ir    آپارات  aparat.com/bacity
 بندرعباس بلوار امام خمینی (ره) شهرداری مرکزی کد پستی 97849-79146 صندوق پستی 791454519
 076-32223021  /  076-32223022  /  076-32221477