تاریخچه شهرداری بندرعباس

 

 

 

  شجاع نظام حاکم وقت با همکاری حاج مختار مشیر دوانی و شیخ احمد گله داری و دیگر تجار و معتمدین بندرعباس، حاج مسلم بوشهری را به عنوان رئیس اداره بلدیه (شهرداری) انتخاب نمود.

 

 

 

میتوان گفت در روز پنجشنبه تاریخ 14 تیر 1296 خورشیدی برابر با 5 جولای 1917 میلادی و 15 رمضان 1335 قمری، علی کرم بیگ توپچی بوالوردی معروف به شجاع نظام حاکم بندرعباس، اداره بلدیه (شهرداری) را تأسیس کرد که به تنویر (روشنایی) و تنظیف بپردازد.

 

 

 

در این میان حاج مسلم بوشهری را با ماهی 50 تومان مواجب (دستمزد) به ریاست بلدیه تعیین کردند و تعرفه¬ای بر قرار نمودند. شجاع نظام تعرفه ای بر قرار نمود و عوارض شهری به اجرا گذاشت.

 

 

 

درآمد و عایدات این بلدیه در ابتدا حق تنظیف بازار، حق تنظیف شهر، ورود و خروج کالا و حیوانات، درآمد دریا، بارکشی و غیره بود و هزینه و مصارف این بلدیه نیز در ابتدا حقوق کارکنان اداره، هزینه تنظیف شهر، هزینه کفن و دفن و غیره بود. شهر بندرعباس در سال 1296 خورشیدی دارای تشکیلات شهرداری شده و وظیفه اساسی آن تأمین نظافت و روشنایی شهر بود.

 

 

 

. احداث خیابان اصلی شهر از خور گورسوزان تا حدود میدان بلوکی فعلی و چند خیابان فرعی به سمت دریا، انتقال آب از محله نایبند تا مرکز شهر با حفر قنات، ایجاد چند آب انبار، جمع آوری زباله از سطح شهر، روشن ساختن بازار با چراغ¬های نفت سوز و احداث اولین باغ ملی در فضای جلو فرمانداری کل سابق (شهرداری فعلی) از یادگار اسماعیل بهادر است.

 

 

 

برای احداث باغ ملی (باغ شهر) و کاشت درختان از دانش آموزان و پیش آهنگان کمک گرفتند و در روزهای معین هر یک از آنان نهالی از درختان مانند گز، گل ابریشم، درمان عقرب و امثال آنها را کاشتند و بنای اولین باغ ملی شهر را گذاشتند. زباله های سطح شهر به وسیله گاری هایی که با نیروی گاو حرکت می کرد، جمع آوری می شد.

 

 

 

در طول بازار بزرگ شهر، چراغ های نفتی بالای مغازه ها با فواصل مناسب نصب می شد. پیش از غروب آفتاب مأموران شهرداری آن ها را بازدید می کردند و روشن می ساختند. از زمان تأسیس تا حوالی سال 1345 خورشیدی، شهرداری بندرعباس در محاوره عامیانه مردم به نام بلدیه بندرعباس معروف بود و پس از آن کم کم به شهرداری بندرعباس شهرت یافت.