لیست اخبار صفحه :11
گراميداشت روز شهرداري و دهياري

گراميداشت روز شهرداري و دهياري

مراسمی به مناسبت ١٤ تیر ماه روز شهرداری ها و دهیاری ها به همت مركز اسناد تاریخی،مدیریت ارتباطات و امور بین الملل و سازمان فرهنگی ،اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس در سالن همایش فردوسی برگزار شد.