لیست اخبار صفحه :6
اقدامات شهرداری بندرعباس به مناسبت اربعین حسینی(ع)

اقدامات شهرداری بندرعباس به مناسبت اربعین حسینی(ع)

شهردار بندرعباس با تشریح اقدامات انجام شده این شهرداری به مناسبت اربعین سید و سالار شهیدان(ع) گفت: در راستای ارائه خدمات دهی به عزاداران حسینی، شهرداری بندرعباس اقدامات متعددی را در سطح شهر انجام داده است.