لیست اخبار صفحه :8
استراتژیک جنگ نرم با شبکه های مجازی /پروژه های عمرانی شاخص امیدآفرینی در کیفیت زندگی شهری خواهد شد

استراتژیک جنگ نرم با شبکه های مجازی /پروژه های عمرانی شاخص امیدآفرینی در کیفیت زندگی شهری خواهد شد

مدیر روابط عمومی و اموربین الملل در راستای شاخصه های امید آفرینی و تاثیر شبکه های مجازی در زندگی شهروندان و جامعه با مدیر روابط عمومی و امور بین الملل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران دیدار و گفتگو کرد.

عیادت شهردار بندرعباس از پیشکسوت عرصه خبر
عیادت شهردار بندرعباس از پیشکسوت عرصه خبر

عیادت شهردار بندرعباس از پیشکسوت عرصه خبر

مهدی نوبانی شهردار بندرعباس به مناسبت روز خبرنگار به عیادت محمد قاراگزلیان پیشکسوت عرصه خبر در بندرعباس که در بستر بیماری می باشد، رفت.