لیست اخبار صفحه :9
بازدید نوروزی شهردار و نمایندگان مردم از سطح شهر بندرعباس

بازدید نوروزی شهردار و نمایندگان مردم از سطح شهر بندرعباس

شهردار بندرعباس خبر داد: احمد مرادی نماینده مجلس شورای اسلامی و عیسی عباسی عضو شورا و رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر بندرعباس از روند میزبانی و خدمات دهی به میهمانان نوروزی و شهروندان در شهر بندرعباس بازدید بعمل آوردند.

نوروز گل گردشگری بندرعباس

نوروز گل گردشگری بندرعباس

شهردار بندرعباس:بهار فصل نو شدن ،نشاط و طراوت و حضور گردشگران در استان های جنوبی و شهر بندرعباس کشور است.